تبلیغات
BoofTech - مطالب آذر 1395

BoofTech

منو

نویسندگان

دانلود نرم افزار Silvaco2014 - لینک مستقیم

سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. معادلات مربوط به افزاره های ساخته شده توسط ن ...

دریافت فایل
ـنقاشـ

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید